Čaj proti stresu

Cena: 79 Kč

Více jak 10 ks skladem.

50 g / 13 sypaných porcí. Bylinný čaj se silným "trávovým" aroma. Čaj je zlatavé barvy, chuťově nezaměnitelný.
Produkt č. 5

Máme pro Vás zvýhodněnou kombinaci čajů

Čaj proti stresu Čaj proti stresu
+
Čaj proti nervozitě + kozlíkové kapky Čaj proti nervozitě + kozlíkové kapky
+
Čaj proti psychické vyčerpanosti Čaj proti psychické vyčerpanosti
=
324 Kč
ušetříte 5 %

Příprava bylinného čaje proti stresu:

Dvě polévkové lžíce směsi zalijeme 1/2 l  vroucí vody a necháme asi 20 minut přikryté vylouhovat. Čaj přecedíme, můžeme ho podle chuti osladit medem nebo hroznovým cukrem, a pijeme ho dva až třikrát denně.

Stres

Většina lidí si oběti stresu představuje jako uštvané manažery s nebezpečně vysokým krevním tlakem nebo jako obchodníky čelící dravé konkurenci, kteří si pěstují žaludeční vředy na nepřetržité řadě pracovních obědů. Málokdo napadne mladý pár v zápalu příprav na svatbu, novopečená maminka pečující o novorozeně anebo čerstvý důchodce, který se těší, že po celoživotní pilné práci bude mít spoustu volného času pro sebe. A přitom všichni tito lidé – ve skutečnosti každý, kdo se musí vypořádat s důležitou změnou životního rytmu nebo s novými úkoly – se potenciálně vystavují nebezpečí stresu a s tím souvisejícím zdravotním obtížím.

Stres sám o sobě není ani škodlivý, ani nebezpečný. Je součástí každodenního náročného života, nelze se mu vyhnout, a dokonce to ani není žádoucí. Překonávání obtíží a změny, pokud se k nim umíme správně postavit, jsou kořením života – podněcují naši představivost a provokují nás, abychom se pouštěli do nových věcí. K nejspokojenějším a nejúspěšnějším lidem patří ti, kdo umějí reagovat i na silný stres.
Naproti tomu oběť stresu se nedokáže s problémy a tlaky v rámci možností vyrovnat. Např. nezaplacené účty takový člověk obvykle hází do zásuvky a snaží se na ně zapomenout, nebo se rozčílí na manželku, že moc utrácí, anebo naopak trpí obsedantním nutkáním vyplnit šek na příslušnou částku v okamžiku, kdy účet přijde.
Každá z těchto reakcí může být za určitých okolností přiměřená, ale když se jedna stane obecným přístupem k řešení všech problémů, výsledkem může být vážné stresové onemocnění. Naštěstí pomoci si může především oběť sama.
Svépomoc pro oběti stresu
Účinnou cestou, jak se vyrovnat se stresem, je nepřetržitá snaha reagovat na každou novou situaci co nejvhodnějším způsobem. Žádná jednoduchá a přímočará metoda na to neexistuje, avšak odborníci na stresové problémy doporučují čtyři následující kroky:
 
Rozpoznání příznaků
Stres postihuje celého člověka-jeho tělo, mysl, pocity i chování-a příznaky mohou mít nejrůznější formu. Většina jich vychází ze zvýšeného napětí ve svalech-např. bolesti v šíji, bolest v kříži, bolesti hlavy, skřípání zuby, pocit, že máme „knedlík v krku“, nepřirozený a nervózní smích, chvění, třes, nervózní tik a pomrkávání. Pokud se pacient neléčí, může svalové napětí vést až k vážnějším symptomům a obtížím, jakými jsou např. vysoký krevní tlak, migréna a zažívací obtíže jako syndrom dráždivého tračníku.
K dalším příznakům patří rychlý tep, hypoventilace, bušení srdce, pocení, sucho v krku a v ústech a obtíže při polykání. Častá je i nespavost a jiné poruchy spánku, vyskytují se také mdloby, závratě, pocit celkové slabosti a nedostatek energie.
Stav může postihnout i mysl, emoce a chování-mezi příznaky patří neschopnost soustředit se, nedefinovatelná úzkost nebo strach bez zřejmého důvodu, období podrážděnosti a perfekcionismu vystřídané depresí a netečností. Varovným signálem je také chování, které poškozuje zdraví, např. nestřídmé jídlo, pití a kouření, nadměrné užívání sedativ a dokonce i menší opatrnost vůči úrazům.
 
Zjištění příčin
Když rozpoznáte příznaky stresu, dalším krokem je uvědomit si jeho příčiny-lékaři je nazývají stresory. Stresorem může být všechno, co vás vyvede z rovnováhy, co na vás klade nároky, co vyvolá určitou změnu, a to i na krátký čas.
Některé stresory jsou vnitřní, např. starost, jak zaplatíte hypotéku, jak se dostanete včas do práce, nebo třeba jídlo, které váš žaludek nesnáší, a také fyzické onemocnění, jiné přicházejí z vnějšku-hlučné nebo znečištěné prostředí, neustálé vyzvánění telefonu, nával práce, dítě, které pláče a nedá se utišit, to všechno může být příčinou napětí a úzkosti.
Moderní život sám o sobě je plný stresů-častěji se stěhujeme, měníme zaměstnání a rozvádíme se, cestujeme do vzdálenějších míst, jsme bombardování větším množstvím informací, více nakupujeme, více věcí vyhazujeme. A současně si děláme starosti  jaký vliv bude mít na naše životní prostředí překotné využívání přírodního bohatství, zvýšená produkce odpadu a znečištění vzduchu.
Napište si seznam všech závažných stresorů, jimž jste právě vystaveni, a nezapomínejte, že šťastné události mohou být stejně stresující jako události nepříjemné. Např. narození dítěte je událost radostná, ale může také přinést probdělé noci, změnu ve vztazích rodinných příslušníků, nová vydání a starosti a změny v obvyklém běhu domácnosti. I „bezstarostná“ dovolená v zahraničí může být náročná, protože přinejmenším musíte zacházet s cizí měnou, zvykat si na cizí lidi a cizí řeč, mohou nastat problémy s dopravou.
 
Sledování reakcí
Stejný stresor může vyvolat u různých lidí různé reakce, dokonce i týž člověk může v různou dobu reagovat různě. Stresu se dá čelit třemi základními postoji- říká se jim „ útok „ , „útěk“ a „ pasivita“. Každý je vhodný pro jinou situaci, žádný se nemá považovat za dobrý nebo špatný sám o sobě. Potíže nastanou, pokud se někdo spoléhá pouze na jediný typ reakce na stres, třebaže jiný vede k lepším výsledkům
Útok
Má dvě formy, vnější a vnitřní. Vnější znamená, že se k problému odvážně stavíme čelem, a to někdy ještě dřív, než se problém stane.
Reagují tak obvykle lidé energičtí, ambiciózní a schopní obstát v konkurenci. Jsou často velmi úspěšní, neustále se sami nutí k lepším výkonům, a pokud má někdo jiný přístup k práci, dráždí je to a nemají s ním trpělivost. Je pro ně typické, že v podstatě nevědí, jak odpočívat, a mnohým hrozí nebezpečí srdečních obtíží.
S problémy se lze stejně přímočaře vypořádat formou druhou, formou vnitřního útoku. Ti, kdo se k ní uchylují, vypadají nevzrušeně, usebraně, dělají věci s přehledem, rozhodně navenek neprojevují žádnou agresivitu. Mají sklon dělat věci jistým ustáleným způsobem a nebývají nakloněni navrhovaným změnám. Nevyrovnanost, která z toho plyne, může vést k poruchám zažívání k syndromu dráždivého tračníku nebo k žaludečnímu vředu.
Útěk
Jak jen to je možné, problémům se vyhneme, jako by neexistovaly, anebo se jimi přestaneme obírat a necháme někoho, aby je vyřešil za nás. V lepším případě si takovým postojem můžeme vypěstovat opatrnost a obezřetnost, v horším ztratíme vládu nad vlastním životem a budeme úplně závislí na druhých.
Ti kdo reagují únikovým způsobem příliš často, někdy vůbec nerozvinou všechny své schopnosti a nenaučí se vyjádřit své pocity vůči druhým. Hrozí jim nebezpečí izolace, neustálého ustupování a v extrémních případech pocity zoufalství, což někteří léčitelé uvádějí do souvislosti se zvýšeným rizikem rakoviny.
Pasivita
V tomto případě přijímáme stresory, aniž s nimi bojujeme nebo před nimi utíkáme. Zkrátka zaujímáme pasivní postoj a řídíme se momentálními pocity.
Tady hrozí nebezpečí, že budeme svému okolí připadat nerozhodní, bez vyhraněného názoru a žebříčku hodnot. Těžko se rozhodujeme a začínáme jednat, dokonce se nám může zdát, že vlastně na ničem nezáleží. Lidi, kteří mají sklon k pasivitě, častěji postihují nehody a lehčí onemocnění. Častěji také podlehnou pomíjivým módním výstřelkům v péči o zdraví a vábení různých radikálních sekt.
Holistický přístup
Jakmile máte pod kontrolou svou reakci na stres, uvažujte o širším a dlouhodobějším řešení tohoto problému. K celkové harmonii a dobré zdravotní kondici se musí směřovat po celý život. Dokonalosti se nikdy nedosáhne, ale odborníci na léčení stresu navrhují tyto kroky:
Neustále si uvědomujte, s jakými stresory se v každodenním životě setkáváte a jak na stres reagujete. Pečujte o sebe vyváženou stravou, dbejte o pravidelný pohyb a dostatek nočního spánku. Přiklánějte se raději ke kompromisům než ke krajnímu nebo jednostrannému řešení problémů. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na jednotlivce nebo skupiny, které vám vyhovují. Každý den si najděte čas na nějakou formu RELAXACE A DÝCHÁNÍ, JÓGY nebo MEDITACE. Své pocity svěřujte svému okolí, a pokud je to pro vás těžké, osvědčuje se PSYCHOTERAPIE či ARTETERAPIE.
Můžete si také načrtnout vlastní „plán života“-celkový pohled na život včetně narození, vzdělání, zaměstnání, důležitých mezníků, např. sňatku a dětí, vážných onemocnění, dále zhodnocení situace, jaké cíle si stanovíte v budoucnosti, a nakonec smrt. To poskytne vašemu pohledu na současné problémy širší perspektivu a pomůže vám lépe se připravit na období stresu.
 

Čaj proti stresu - složení čaje

  Andělika kořen (Radix angelicae)

Andělika kořen (Radix angelicae)

Hlavní použití je na uklidnění a posílení nervové soustavy i celého organismu. Doporučuje se před namáhavým, těžkým dnem, například před zkouškou, vystoupením, důležitou poradou apod., když potřebujeme být v duševní i tělesné pohodě. Pro tento účel je dobré připravit si studený macarát. Kořenová bylina má i jiné léčivé účinky. Je močopudná a potopudná, čistí krev, zlepšuje trávení, působí proti nadýmání, doporučuje se při revmatismu a poruchách menstruace, prospívá migréně. V malých dávkách je andělika neškodná, při předávkování však může způsobit různé těžkosti; i příliš odvahy může někdy uškodit.Nálev 1 lžičku drogy přelijeme 0,25 l vroucí vody, necháme 30 minut louhovat a posléze scedíme. Užívá se obvykle 3x denně. Neužívat v těhotenství nebo osobami s vysokým krevním tlakem!

  Dobromysl nať (Herba Origani)

Dobromysl nať (Herba Origani)

Z mnoha dobrých účinků dobromysli se nejčastěji využívá její schopnost čistit zahleněné plíce, pomáhá při úporném suchém kašli, při chronickém kataru a ostatních nemocech průdušek. Už jméno naznačuje, že má pozitivní účinek na nervovou soustavu. Dobromysl uklidňuje, při tomto použití částečně nahrazuje i kozlík, celkově posiluje organismus, zlepšuje krevní oběh - to všechno jsou účinky, které zajisté zlepší i naši mysl. Bylina působí také dezinfekčně, je dobrá na žaludek, proti plynatosti, upravuje stolici, zvláště při průjmech, pomáhá proti křečím a pro ženy je důležitá tím, že při vynechání menstruace ji opět vyvolá, napomáhá pravidelnosti cyklu a uvolňuje křeče. Dobromysl je častou a velmi dobrou přísadou do bylinných koupelí, protože posiluje celý organismus; velmi dobře se tyty účinky projevují u slabých dětí. Prospívá však i při revmatismu a kožních onemocněních. Žádné škodlivé účinky dobromysli nebyly zjištěny, je to bylinka, která posiluje a zlepšuje náladu, ale to by se nemělo přehánět. Odvar 2 lžičky drogy přelijeme 0,25 l vody, přiklopíme a přivedeme k varu. Vaříme 10 minut a dalších 10 minut louhujeme. Poté scedíme. Užívá se obvykle 2x denně, ráno a večer. Odvar lze využít také ke kloktání a inhalacím anebo jako obklad na špatně se hojící rány.

  Kozlík kořen (Radix valerianae)

Kozlík kořen (Radix valerianae)

Kozlík je vůbec nejúčinnějším rostlinným lékem na nervovou soustavu. Pomáhá nejen při stavech podrážděnosti, stresu, nervové a psychické vyčerpanosti, ale i při duševních chorobách. Je neodmyslitelnou součástí čajů proti nespavosti, osvědčuje se na žaludeční a střevní obtíže nervového původu, pomáhá při srdeční neuróze, uvolňuje křeče způsobené nervozitou. Dobrou vlastností kozlíku je oboustranná stabilizace nervové soustavy. Při silném podráždění ji bylina tlumí, u stavů apatie naopak povzbuzuje, proto je dobrá i při pocitech letargie, smutku a v obdobích celkové pasivity. Kořen kozlíku nikdy nevaříme, připravujeme z něho jen studený macerát. Bylina patří mezi silně působící, proto, i když je v běžném dávkování neškodná, je třeba užívat ji opatrně a ne dlouhodobě. Nálev 2 lžičky drogy přelijeme 0,25 l vroucí vody, přiklopíme a necháme 10 minut louhovat. Scedíme. Užívá se obvykle 3x denně. Neužívat v těhotenství a během kojení!

  Majoránka nať (Herba majoranae)

Majoránka nať (Herba majoranae)

Majoránka je všeobecně známé a oblíbené koření. Hlavní léčivou vlastností majoránky je její silně tišící vliv na nervovou soustavu. Používá se proto při rozčílení, stresech, nespavosti, migréně a pocitech slabosti. Prý vyléčí všechny lidské žaly i ten největší-nešťastnou lásku. Ulehčuje průběh menstruace, příznivě ovlivňuje tvorbu a vylučování mateřského mléka. Jako každé koření i majoránka podporuje trávení, zlepšuje činnost žaludku a střev a odstraňuje plynatost. Při senné rýmě pomůže, když si do nosních dírek vložíme tampon namočený v silném odvaru z majoránky. Majoránka je dobře dostupný, neškodný lék. Samozřejmě i u majoránky platí dobrá zásada, že ani její použití není třeba přehánět, mohli bychom si pokazit jídlo i zdraví. Nálev 1 lžičku drogy přelijeme 0,2 l vroucí vody, přiklopíme a necháme 15 minut louhovat. Scedíme. Užívá se 1x denně. Nepodáváme dlouhodobě kojencům a malým dětem!

  Meduňka nať (Herba melissae)

Meduňka nať (Herba melissae)

Meduňka je mimořádným lékem na uklidnění celého organismu. Léčí také všechny orgány těla, postižené vlivem stresu chorobnými změnami. Uvolňuje křečovité stažení způsobené nervovým vypětím, uklidňuje bušení srdce, dýchací a zažívací orgány. Tiší záchvaty kašle u dětí (spolu s mateřídouškou), uvolňuje křeče žaludku a zaražené větry, pomůže proti zvracení v těhotenství. Je výborným uspávacím prostředkem. Šálek nálevu z meduňky, oslazený medem, nahradí tabletku na spaní a přitom všeobecně prospívá. Čaj je úplně neškodný, můžeme ho pít denně. Při vnějším použití se doporučuje natírat podrcenými listy čelo a spánky při bolestech hlavy a migréně, osvědčilo se i natírání postižených míst při oparu. Nálev 1 lžičku drogy přelijeme 0,2 l vroucí vody, přiklopíme a necháme 15 minut louhovat. Scedíme. Užívá se 2x – 3x denně. Uklidňující čaj Smícháme 1 díl meduňky, 1 díl máty peprné, 1 díl květu černého bezu a 1 díl heřmánku. 3 lžičky této směsi spaříme s 0,3 l vroucí vody, necháme 10 minut louhovat a užíváme 3x denně.

  Třezalka nať (Herba hyperici)

Třezalka nať (Herba hyperici)

Její vynikající léčivé vlastnosti lze označit za výjimečné. Její účinné látky podporují dýchání buněk, čímž zlepšují látkovou přeměnu. Na prvním místě používáme třezalku při všech chorobách jater a žlučníku, dále při žaludečních vředech a při nadbytku žaludeční kyseliny, při střevních vřídcích, při poruchách močových cest a proti pomočování dětí. Čaj z třezalky posiluje nervovou soustavu, uklidňuje, příznivě ovlivňuje psychiku, pomáhá zbavit se depresivních stavů, strachu, úzkosti, neurózy a nespavosti. Osvědčuje se také při srdečních chorobách hlavně chronických, zlepšuje krevní oběh až do krevních vlásečnic a je vhodný i do směsí při všech menstruačních poruchách. Při obtížích v klimakteriu zlepšuje náladu a odstraňuje deprese. Třezalkový čaj je chutný, můžeme ho pít i jako lahůdkový čaj samostatně, může být též součástí preventivních léčivých čajových směsí. Můžeme ho pít pravidelně nejméně tři týdny, neboť jen tak se projeví jeho celkový a trvalý účinek. Zevně slouží třezalkové květy, namočené v přírodním, například olivovém oleji, na rány a popáleniny. Používá se i jako přísada do koupelí. Třezalka má i zvláštní nepříjemnou vlastnost, která způsobuje citlivost na sluneční světlo. Během třezalkové kúry se proto vyhýbáme opalování i horskému slunci. Mohlo by to vyvolat podráždění pokožky (zčervenání, svědění), které však není nebezpečné. Dlouhodobé užívání této byliny je neškodné, ale zásadně nezvyšujeme dávkování. Nálev 2 lžičky sušené řezané drogy se zalijí 0,25 l vroucí vody, přiklopí a nechají se 15 minut louhovat. Užívá se 3x denně. Není vhodné během těhotenství a při kojení!