Čaj proti hnisu v ledvinách

Cena: 68 Kč

Více jak 10 ks skladem.

50 g / 17 sypaných porcí. Bylinná čajová směs proti hnisu v ledvinách.
Produkt č. 96

Příprava čaje proti hnisu v ledvinách:

Dvě polévkové lžíce směsi zalijeme ½ l vroucí vody a necháme přikryté asi 15 minut vylouhovat. Čaj přecedíme a pijeme vlažný 3x denně -  po 1/3 množství. 

Definice onemocnění

Záněty močových cest jsou reakcí na poškození výstelky močových cest bakteriemi. Probíhá jako akutní nebo chronický.

Fyziologicko-patologický úvod

Ze sběrných kanálků nefronu je definitivní moč odváděna do ledvinových kalichů a odtud přes ledvinou pánvičku do močovodů (horní cesty močové), ze kterých vytéká moč do močového měchýře a močové trubice (dolní cesty močové).
 

Záněty močových cest se dělí na: 

-záněty horních cest močových:
 
         -záněty pánvičky a intersticia ledviny: tubulointersticiální nefritis
         -záněty močovodu: ureteritis
 
-záněty dolních cest močových:
 
         - záněty močového měchýře: cystitis
         - záněty močové trubice: uretritis
 
Riziko závažného postižení a recidiv nespočívá v lokalizaci zánětu, ale v přítomnosti komplikujících faktorů jako je ztížený odtok moči,  katetrizace, glykosurie (u diabetu), nefrotoxické léky nebo změny pH moči. Vývodné cesty močové jsou sterilní a za fyziologických podmínek se nedokáže infekce v močových cestách prosadit. Byly prováděny pokusy na myších, kterým byly vstřikovány do uretry baktérie a přesto zánětem neonemocněly. Infekce tedy sama o sobě nestačí, musí být přítomné ještě tzv. komplikující faktory. Nejčastěji proniká zánět do močových cest vzestupnou cestou a jeho největším nebezpečím je šíření až do pánvičky a intersticia ledviny, kde může způsobit v případě akutního zánětu vznik drobných abscísků nebo jednoho velkého abscesu až pyonefrózy (ledvina vyplněná hnisem). Nemocnému tak hrozí po proniknutí baktérií do krve urosepse (kombinace urémie a sepse) nebo flegmóna retroperitonea při prasknutí. Při zánětech poškozený epitel více či méně krvácí a odumřelé leukocyty a baktérie tvoří hnis, prokazatelný společně s krví v moči. Kyselá moč dráždí poškozený epitel v  močových cestách a způsobuje bolesti. Při přechodu zánětu na horní cesty močové přechází subfebrilie v horečku, neboť baktérie již pronikly do krve. Chronický zánět je nebezpečný poškozením intersticia ledvin, ledviných tubulů a glomerulů a zánikem ledvinných funkcí. Mnohem častější výskyt  zánětů dolních cest močových u žen souvisí s kratší močovou trubicí.
 

Všechny záněty se mohou vyskytovat akutní nebo chronické, které většinou vznikají nedoléčením akutního zánětu.

Etiologie
Na vzniku zánětu močových cest se podílí:
 
a)infekce (v případě samotné infekce se jedná o nekomplikovanou infekci) původu
         -většinou endogenního, nejčastěji fekálního: 80% E. coli, méně stafylokoky, streptokoky, Pseudomonas, Klebsiella, Proteus,  z pohlavních infekcí gonokoky, chlamydie, herpetické viry a trichomonády.
         -méně často exogenního, zvnějšku, ( iatrogenní původ- po vyšetření nebo endoskopické terapii).
 
b)komplikující faktory (infekce se pak nazývá komplikovaná):
         -překážka v močových cestách: vezikoureterální reflux, hypertrofie prostaty, konkrementy, neurogenní měchýř (dráždivý)
         -diabetes mellitus: čím vyšší glykosurie, tím větší dispozice k zánětu
         -těhotenství: dilatace močových cest hormonálního původu, stáza moči kompresí dělohy, změny chemického složení moči- 5% žen  má v těhotenství asymtomatickou bakteriurii
         -katetrizace močových cest (zejména permanentní katétr)
         -nefrotoxické léky (analgetika)
         -imunosuprese
         -poškození epitelu močových cest předchozími záněty
 
 

Cesty vstupu infekce:

-ascendentní nejčastěji,
 hematogenní nebo lymfogenní vzácně,
bakterie pronikají močovou trubicí do močového měchýře, kde se rozmnožují.
Za příhodných podmínek (anatomických nebo velké množství a virulence baktérií) pokračuje infekce vzestupnou cestou přes ureter na ledvinnou pánvičku a intersticium ledviny a vznikne zánět ledvinné pánvičky a intersticia ledviny (pyelonefritis), který může přestoupit do krve pod obrazem urosepse.
 
Původce zánětu:
Nejčastěji E. coli (80%), další gramnegativní bakterie- klebsiella, pseudomonády,), grampozitivní bakterie: stafylokoky, Enetrococcus faecalis
 
Klinický obraz
 

Záněty dolních cest močových

Záněty dolních cest močových probíhají jako:
 
-asymptomatické záněty
-uretritis a cystitis
-uretrální syndrom
 
-asymptomatické záněty se zjistí náhodně přítomností baktérií v moči - bakteriurií, je však třeba je léčit, neboť v graviditě, kdy je zhoršený odtok moči,  mohou vyvolat akutní pyelonefritidu.
 
-uretritis, cystitis probíhají pod obrazem
         -pálení řezání při močení (strangurie, dysurie),
         -polakisurie,
         -je spontánní nebo pohmatová bolest nad symfýzou,
         -krev a hnis v moči být nemusí nebo mikroskopicky či masívně
         -mohou být subfebrilie, horečka však znamená přestup infekce na horní cesty močové. Zánět pánvičky však trvá pouze několik hodin a je klinicky němý, tzn. že se už  jedná o pyelonefritis (tubulointersticiální nefritis)
 
-uretrální syndrom je vyvolaný gonokoky nebo herpetickými viry, které vyvolávají pouze dysurii a polakisurii.
 
Tabulka: Přehled zánětů dolních cest močových

 
klinické příznaky
komplikace
diagnostika:
 
terapie:
nad 2 l tekutin/d +
asymtomatická bakteriurie
bez příznaků
v graviditě akutní pyelonefritis
bakteriurie +
chemoterapeutikum
akutní inf:
3-5 dní
chronická inf:
několik týdnů až měsíců na noc nižší dávka
uretritis (zánět močové trubice)
cystitis (zánět močového měchýře)
únava,  dysurie, polakisurie, bolest nad symfýzou, hematurie, pyurie
 
pyelonefritis 
bakteriurie pyurie
hematurie
uretrální syndrom: gonokoky či herpes viry
dysurie, polakisurie
podle příčiny: např. kapavka
bakteriurie až za několik dní,
pyurie
 
podle původce

 
 

Záněty horních cest močových a ledvin - tubulointersticiální nefritidy

Samostatný zánět horních cest močových, t.j.močovodu a pánvičky trvá pouze několik hodin, než dojde k přestupu na intersticium ledviny a tubuly. Proto se neužívá pojem pyelitis- zánět pánvičky, který je klinicky němý, ale  pyelonefritis. Při pyelonefritidě dochází k  postižení tubulů a intersticia ledvin – proto se celá skupina nazývá nověji tubulointersticiální nefritidy. U akutních bakteriálních zánětů vznikají v ledvinách drobné abscesy, které mohou vést až k  pyonefróze, kdy je celá ledvina vyplněná hnisem. U chronických zánětů dochází k fibróze ledviny  v důsledku hojení a částečnému zániku glomerulu se snížením renálních funkcí. Záněty horních cest močových a ledvin se dělí
-podle průběhu na akutní ( vzácné) a chronické
-podle příčin na bakteriální a abakteriální
 
Akutní záněty horních cest močových a ledvin (vzácné)
 
a)bakteriální pyelonefritida (syn. bakteriální intersticiální nefritida), postihuje spíše děti, v ledvině  vznikají abscesy až pyonefróza. Příčinou bývá
-vezikouretrální reflux
-obstrukce konkrementem nebo nádorem
-výjimečně hematogenní cesta při celkové infekci.
 
b)abakteriální intersticiální nefritida, příčinou bývají
-léky: ATB-βlaktamová, NSA
-v rámci systémových onemocnění (např. lupus erytematodes)
-malignityh: např.lymfoproliferativní choroby
 

onemocnění
klinické příznaky
komplikace
diagnostika
terapie
akutní pyelonefritis
vznikají abscesy až pyonefróza
vyloučit obstrukci
dysurie, horečka, třesavka až sepse ,
nefralgie,
nauzea, bolesti hlavy
 
oligurie až anurie, pak
ATB 4-6 týdnů
palpace: bolest nad ledvinou, pyurie, bakteriurie,  sono, CT, vylučovací urografie, izotopy
tekutiny p.o. nebo i.v.
analgetika,
ATB i.v. 2 týdny ampicilin+gentamy
cin nebo cefalosporiny nebo fluorochinolony
akutní intersticiální nefritis, abakteriální
teplota, kožní změny, artralgie, eozinofilie
oligurie
snížení funkce ledvin  hematurie
vysadit lék, ev. glukokortikoidy

 
 
1.Terapie zánětů dolních cest močových
2.Terapie zánětů horních cest močových
 

1.Terapie zánětů dolních cest močových
 

a)režimová opatření:
-zvýšit příjem tekutin
-nepotlačovat mikci (nebezpečí regurgitace moči)
-močit v kratších časových intervalech (2-3 hodiny)
-vymočit se před spánkem a po pohlavním styku
-důležitá pravidelná defekace
-nepoužívat spermicidní preparáty a chemické přísady do koupele (vyhubí přirozenou mikroflóru)
-nehospitalizuje se
 
b)léčba farmakologická se obvykle zahajuje empiricky, vzorky moči se odesílají na bakteriologické vyšetření a poté se léčba upraví podle citlivosti.
chemoterapeutika: Cotrimoxazol, Furantoin, Desurol, norfloxacin-Nolicin nebo antibiotika: ampicilin, Unasyn, Augmentin, Amoclen, u akutních infekcí se používá nejčastěji 3-5 denní léčba, pokud infekce recidivují, je třeba pátrat po komplikujících faktorech a snažit se je odstranit, léčba pak trvá 7-14 dní i déle.
K prevenci recidiv se mohou dlouhodobě podávat
-malé dávky chemoterapeutik, intermitentně nebo prolongovaně několik měsíců: Furantoin 1 tbl., Cotrimoxazol 1 tbl. Desurol 2 tbl ap.)
-imonomodulancia: Urovaxom (lyofilizovaný exktrakt z E. coli, podává se 1-3 měsíce 1 tbl. denně.
-je možnost též podávat p.o. nebo parenterálně autovakcínu
 
c) řešit komplikující faktory (urolitiázu, diabetes mellitus ap.)
 

2.Terapie zánětů horních cest močových
 

a) režimová opatření jako u zánětů dolních cest močových +
-klid na lůžku
-nedráždivá strava
-vyloučit alkohol, kávu, silný čaj
 
b)
nekomplikované záněty není nutno hospitalizovat:
-chemoterapeutika (trimetoprim + sulfametoxazol-Biseptol); betalaktamová ATB-Ampicilin, Augmenzin, Unasyn nebo cefalosporinová ATB I. a II: generace (Cefaclen, Keflex, Zinnat), doba podávání je 10-14 dnů, poté dva týdny zajišťovací terapie.
-v průběhu terapie nutno sledovat diurézu
-po ukončení terapie kontrola mikrobiologického nálezu v moči
-UZG ledvin
 
komplikované záněty (zvracení, septické teploty):
-nutná hospitalizace
-i.v. ATB širokospektrá do ústupu teplot, poté p.o. 2-3 týdny, u těžkých případů 4-6 týdnů
         -cefalosporinová ATB III. IV. generace: cefotaxim(Claforan), ceftazidim (Fortum), ceftriaxon (Rocephin)
         -karboxypeniciliny: Azlocilin, Isipen, Pipril, Tiocarpen, Timentin- působí předevšín na gramnegativní baktérie
         -ureidopeniciliny: piperacil (Pipril), azlocilin (Securopen)
         -chinolony: doporučují se u enterokokových infekcí, nevhodné u gramnegativních (pseudomonády)např. acidum oxolinicum (Desurol), norfloxacin (Gyrablock, Nolicin), ciprofloxacin (Ciplox, Ciprinol, Medociprin), pefloxacin (Abaktal)
         -aminoglykosidová ATB: gentamycin (Gentamicin), amikacin (Amikon)
         -protienterokoková ATB: Vancocin, Lyphocin
při nelepšícím se stavu je nutné UZG ledvin pro podezření na pyunefrózu
 
 
 
DCM-dolní cesty močové
HCM-horní cesty močové

 

Čaj proti hnisu v ledvinách - složení čaje

  Jalovec dřevo  (Lignum juniperi)

Jalovec dřevo (Lignum juniperi)

Hlavní léčebné použití jalovce je v současnosti při močových onemocněních. Přidává se do močopudných čajů a do směsí na nemoci dýchacích cest. Zlepšuje látkovou přeměnu v kloubech, což ho zároveň s močopudností předurčuje k léčbě kloubního revmatismu. Slouží i při poruchách trávení, jako potopudný prostředek, uvolňuje hleny. Využívá se při výrobě alkoholických destilátů. Je dobrý i při srdeční slabosti, na odvodnění organismu a při různých kožních nemocech. Upravuje nepravidelnou menstruaci. Jalovec má však i nepříjemné vlastnosti, proto není dovoleno překračovat předepsané dávkování. Jalovec plod -vůbec jej nesmějí užívat lidé s nemocnými ledvinami, zvlášť při jejich zánětech, a je nebezpečný i pro těhotné ženy. Z plodů jalovce se připravuje také oblíbená koupel proti revma, často s přísadou dalších rostlin. K tomuto účelu můžeme používat i mladé jarní jalovcové výhonky. Taková koupel neuvěřitelně posiluje celé tělo.

  Přeslička nať (Herba equiseti)

Přeslička nať (Herba equiseti)

Má dva vynikající účinky , v nichž ji nelze ničím nahradit. První účinek spočívá v tom, že je značně močopudná a s tím je spojena schopnost rozpouštět močové kameny. Přeslička výborně čistí cévní systém a celý organismus, to se současným čištěním krve můžeme přirovnat k velkému úklidu. Tím zabraňuje kornatění cév, zlepšuje krevní oběh a činnost srdce, snižuje krevní tlak, obnovuje zastavené močení, pomáhá při dně, revmatismu a loupání v kloubech. Druhým důležitý použitím přesličky je výborná schopnost zastavovat krvácení. Zastavuje krvácení z ran, hemoroidů, ženských orgánů, pomáhá při vykašlávání a zvracení krve. Při krvácení z nosu můžeme podrcenou větvičku vložit přímo do nosní dírky. Čaj z přesličky se nemá pít delší dobu a je třeba dávat pozor na dávkování, neboť bylina může mít i nepříznivé vedlejší účinky. Droga má značné dezinfekční účinky, slouží k omývání ekzémů, odstraňuje pocení nohou a je univerzální přísadou do různých koupelí. Odvar 2 lžičky řezané drogy zalijeme 0,25 l vody a 5 minut vaříme. Poté necháme 15 minut louhovat a scedíme. Užívá se 2x – 3x denně.

  Rozrazil nať (Herba Veronicae)

Rozrazil nať (Herba Veronicae)

Hlavní léčivá schopnost rozrazilu spočívá v tom, že je bylina značně močopudná. To dává bylině prvořadé použití při zánětech močového měchýře a močových cest, při chronických onemocněních a bolestech ledvin, při ostatních chorobách močového ústrojí a při dně. Při prvních příznacích vodnatelnosti je třeba začít ihned pít čaj z rozrazilu. Druhou dobrou vlastností rozrazilu, snad ještě cennější než spíše nahraditelná močopudnost, je snižování hladiny cholesterolu v krvi. Rozrazil zároveň krev čistí, takže se stává lékem i doporučovanou prevencí proti skleróze. Bylina má ještě jiné dobré vlastnosti, jako je příznivý účinek proti kašli, chrapotu, astmatu a tuberkulóze, uplatňuje se i při žaludečních a střevních poruchách. Rozrazil je všestranně užitečná a dobrá bylinka, která nemá žádné nepříznivé účinky a můžeme ji užívat trvale. Odvar 1 polévková lžíce se zalije 0,25 l vody a přivede k varu. Po krátkém povaření se odstaví a nechá 5 minut louhovat. Poté se scedí a užívá 3x denně.

  Šalvěj nať (Herba salviae)

Šalvěj nať (Herba salviae)

Šalvěj má silný antibakteriální účinek, osvědčený při všech chorobách ústní dutiny a hrdla. Výborně se uplatňuje při zánětu dásní a parodontóze, u níž je přímo nenahraditelná, pomáhá i na otlaky od zubní protézy. Dobře poslouží k omývání a obkladům u kožních chorob a akné. Šalvěj je výborná bylinka i pro vnitřní použití. Čaj odstraňuje noční pocení, pomáhá při pracovní přetíženosti a nervozitě, využívá se ke snižování nadměrné tvorba mateřského mléka, pomáhá při slabé a nepravidelné menstruaci. Oživuje krevní oběh a zlepšuje činnost nervové soustavy, proto se doporučuje i u rekonvalescentů, v tomto případě ve formě šalvějového vína. Droga tvoří také osvědčenou přísadu do čajových směsí při různých druzích rakoviny. Nálev 3 lžičky sušené řezané drogy se zalijí 0,4 l vroucí vody, přiklopí a nechají se 15 minut louhovat. Užívá se 1x denně. Při potížích trávicího ústrojí, žlučníku a jater je třeba výrazně snížit množství drogy. Není vhodné během těhotenství a při kojení. Dlouhodobější užívání může poškodit zdraví!

  Vřes nať (Herba callunae)

Vřes nať (Herba callunae)

Má protizánětlivé účinky, proto se výborně hodí do čajových směsí na léčení chorob ledvin a prostaty. Vřes je při snížené funkci ledvin nejlepším lékem na podporu vylučování kyseliny močové z těla, účinkuje, i když se už kyselina ukládá v kloubech. Pomáhá při zánětu ledvin, močového měchýře, močových cest, zároveň také rozpouští močové kameny. Svou močopudností zlepšuje odvod tekutin z těla, prospívá i při revmatických onemocněních. Kromě toho vřes pomáhá uklidňovat nervovou soustavu, uplatňuje se proti nespavosti a při poruchách látkové výměny. Protože je potopudný, můžeme ho využít i při onemocnění z prochladnutí a proti horečce. Pomáhá při řezavé bolesti při močení zánětlivého původu. I když se vřes používá především vnitřně, jeho stahující účinky můžeme uplatnit i zevně, a to k omývání ran. Čaj z vřesu můžeme pít i jako lahodný čaj, protože má příjemnou chuť, nemá žádné nepříznivé účinky ani při dlouhodobém užívání. Vyšší dávky však nemají větší účinek, spíš naopak. Nálev 2 lžičky sušené řezané drogy přelijeme 0,25 l vroucí vody, přiklopíme a necháme 15 minut vylouhovat. Poté scedíme. Nálev se užívá ještě vlažný 2x denně.

  Zlatobýl nať (Herba solidaginis virgaureae)

Zlatobýl nať (Herba solidaginis virgaureae)

Je to vůbec nejlepší rostlinný lék na všechny druhy ledvinových chorob. Pomáhá při chronickém zánětu ledvin, čistí moč od hnisu, krve a bílkovin, zlatobýl přidáván i do čaje u chorob souvisejících s prostatou. Hlavní vlastností zlatobýlového čaje je silná močopudnost, proto je vhodný také při dně a revmatismu. Bylina pomáhá také u nemocí jater a žlučníku. Čaj ze zlatobýlu je zcela neškodný, můžeme ho pít i delší dobu a ve větším množství, až jeden litr denně, to se často doporučuje na pročištění ledvin, nesmí se však užívat dlouhodobě. Nálev 1 polévkovou lžíci sušené řezané drogy zalijeme 0,25 l vroucí vody, přiklopíme a necháme louhovat 15 minut. Užívá se 2x – 3x denně. Odvar k obkladům a jako kloktadlo 2 polévkové lžíce drogy zalijeme 0,5 l vody a přivedeme k varu. Vaříme 15 minut, odstavíme a scedíme.